Rychlý kontakt
Adresa:Pekařská 240/3
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Telefon:+420 604 854 985
E-mail: tadeas.valenta@elpa.cz


Provozovna:
 
Ústí nad Labem - Podhoří, průmyslová zóna Všeobořice (v blízkosti OC Všeobořice)
Provozovna  
Kancelář: 
Ústí nad Labem Krásné Březno Kancelář  

Zelená úsporám z pohledu půjčovny lešení a žadatele o dotaci

Půjčení lešení úzce souvisí především se zateplováním budov. Zateplování budov zase úzce souvisí s poměrně vysokými náklady. Náklady a především jejich eliminace souvisí s programem „Zelená úsporám“. Nyní si proto představíme tento program z pohledu jak lešenářské společnosti, tak také běžného občana.

 

Pohled půjčovny lešení

Jako půjčovna lešení se není možno přímo zařadit mezi odborné dodavatele a samozřejmě ani mezi výrobce programu „Zelená úsporám“, jelikož samotné lešení samozřejmě k zateplení nestačí. Pro zateplení je tedy třeba společnosti specializující se na tuto činnost a lešenářská společnost může v tomto procesu figurovat jako subdodavatel lešení. Výzva k podání nabídky je totiž pro zajištění větší transparentnosti dodávky omezena jedním hlavním dodavatelem. Tento krok lze zcela určitě hodnotit kladně, jelikož v opačném případě jsme se mohli díky médiím již několikrát přesvědčit o předražení zakázky.

 

Proti předražení zakázek se v dnešní době bojuje také výběrem nejnižší možné ceny. Tento způsob hodnocení veřejných zakázek však nelze vždy hodnotit jako pozitivní, jelikož velmi často dochází k následujícím situacím:

  • zakázka byla na začátku podhodnocena a ve finále je třeba ji stejně navýšit a to v mnoha případech až několikanásobně. Všichni jsme toho svědkem v případě nešťastného tunelu BLANKA.
  • nejlevnější varianta není již ze své podstaty ta nejkvalitnější a tak se často již v průběhu samotné stavby dočkáme dalšího navyšování ceny kvůli opravám. Pokud k tomu nedojde v průběhu stavby (opět je možné se odkázat na tunel BLANKA), můžeme s tím počítat po skončení její realizace. V nejlepším případě po záruční době.

Jelikož je však systém nastaven tak, že vyhrává ta nejnižší cena, je ze strany hlavního dodavatele často vyvíjen tlak i na subdodavatele. Tento krok je samozřejmě logický, jelikož rozhoduje konečná cena a tak je třeba i pronájem lešení v předběžné kalkulaci dodávky odhodnotit co nejnižší částkou. Opět však platí, že nejlevnější společnost není tou nejlepší a nejkvalitnější. Proces veřejných zakázek lze tedy považovat za začarovaný kruh pro zadavatele, dodavatele, subdodavatele a vlastně i zákazníka.

 

Pohled žadatele dotace „Zelená úsporám“

Snahou programu je schválit co největší počet žádostí a získanou podporu co možná nejvíce vyčerpat. Setkat se lze tedy nejen s reklamní kampaní, která je již běžná nejen u tohoto programu a lze ji spatřit také u ostatních dotačních programů (Například OP Inovace a podnikání) ale také s různými vylepšeními a ulehčeními.

 

Jako příklad lze uvést kalkulačku, která má dopomoci ke snazšímu předběžnému výpočtu dotace a kterou naleznete ZDE. Kalkulačka je vhodná pro výpočet dotace v případě rekonstrukce stávající budovy a pouze pokud má uživatel potřebné detailní informace o stavbě. Není možné znát pouze základní údaje jako je například stáří budovy, ale také podrobné údaje o geometrii fasády, atd. Kalkulačka má, jak již bylo řečeno, zpřístupnit dotace běžných občanům, jelikož zpracování dotace jako takové není nic jednoduchého a často žadatele složitý byrokratický postup odradí. Zda je efektivně využívána, není z našeho pohledu možné posoudit. Koncem března 2015 byly provedeny další změny, které měly dopomoci k otevření programu širšímu okruhu zájemců, jelikož to je v současnosti primárním cílem. Dalo by se v podstatě konstatovat, že peníze v programu jsou, ale je složité je lidem přiblížit. V letošním roce má být na energetických úsporách rozděleno 1,1 mld. korun (z toho 600 milionů pro majitele domů na území celé ČR a zbytek pro majitele bytových domů v Praze).

 

Nová zelená úsporám v roce 2021:

  • Příspěvek i na menší energetické úpravy (př. okna, dveře či dílčí zateplení).
  • Dotace i na domy nad 350 m2.
  • Snadnější a rychlejší administrace (prý... těžko říci).
  • Dotace na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • Není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je třeba stále dodržovat požadavky na technické parametry.
  • V Ústeckém kraji je realizace podporovaných opatření zvýhodnění zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se ale nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru).

SEO webu sledují SEO nástroje