Rychlý kontakt
Adresa:Pekařská 240/3
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Telefon:+420 604 854 985
E-mail: tadeas.valenta@elpa.cz


Provozovna:
 
Ústí nad Labem - Podhoří, průmyslová zóna Všeobořice (v blízkosti OC Všeobořice)
Provozovna  
Kancelář: 
Ústí nad Labem Krásné Březno Kancelář  

Lešenáři profesionálové a bezpečnost na lešení

Stavba lešení je činnost nejen fyzicky náročná, ale také nebezpečná. Z toho vyplývá, že stavbu lešení by měli zajistit pouze kvalifikovaní odborníci, kteří jsou nejen odborně vyškoleni, ale mají také několikaletou praxi. Kvalifikaci pro stavbu lešení lze v České republice získat absolvováním několikadenního lešenářského kurzu a následným složením zkoušek. To však stále nestačí k tomu, aby mohl lešenář vykonávat samostatnou práci. Ta je totiž navíc ovlivněna následnou praxí. Lešenář tedy musí mít nejen kvalifikované znalosti, ale také odpovídající praxi v oboru. S odlišnou situací se lze setkat například v Německu, kde existuje samostatný učební obor a kde jsou lešenáři váženou a žádanou profesí.

 

Základní normou pro lešení je ČSN EN 12811 Dočasné stavební konstrukce. Její první část "Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh“ se snaží o sjednocení požadavků na bezpečnost na lešení. Česká republika je dále samozřejmě zavázána k respektování evropských norem, které jsou ještě o něco přísnější. Diskutabilní otázkou zůstává, zda jsou přísnější normy třeba. Dosavadní nehody na lešení totiž nebyly způsobeny benevolentností normy, ale spíše podceněním kotvení, přetěžováním konstrukce, či nerespektování dodatečných technických opatření.

FASÁDNÍ LEŠENÍ

Upraveno dvoudílnou normou, která v České republice vyšla jako ČSN EN 12810 Fasádní dílcová lešení a která svými požadavky navazuje na již zmíněnou ČSN EN 12811.

 

POJÍZDNÁ LEŠENÍ

Velký pozor na pracovní úraz si je třeba dávat nejen u fasádního lešení, ale také u lešení pojízdného. Pojízdná lešení upravuje evropská norma, která vyšla v České republice jako ČSN EN 1004. V nové normě jsou například podrobně rozvedena ustanovení pro návrh konstrukce.

Z podmínek kladených na pojízdné lešení lze zmínit například tu, že montáž a demontáž pojízdného lešení s výškou pracovní podlahy nad 1,5 m mohou vykonávat podle § 9 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 324/1990 Sb. pouze pracovníci, kteří byli: 

  • vyškoleni 
  • zaučeni 
  • jejich znalosti bezpečnostních předpisů byly ověřeny

Jak však uvádí článek o požadavcích na školení rozbory úrazovosti stále potvrzují nedostatečnou pozornost správné montáži pojízdných lešení. Tento trend je způsobem především relativní jednoduchostí této montáže. V případě námi nabízených pojízdných lešení MÜBA je také montáž lešení díky zasouvacímu systému velmi snadná. Lešení je však nabízeno až do pracovní výšky 13,5 m, kde je již nebezpečí vážnějšího úrazu. Přesto i pojízdného lešení s vyšší pracovní výškou je uživateli často podceňováno kotvení, čímž hrozí pád z výšky v důsledku nedostatečné stability. Lešení je MÜBA lze považovat za stabilní, navíc je opatřeno zábradlím a pro pojízdná lešení s vyšší pracovní plochou  je třeba použít také diagonálu k lešení. Větší stability lešení je možno dále docílit díky pavoučím nohám, které jsou v našem e-shopu nabízeny v krátkém a dlouhém provedení.

Příklad o nehodě na pojízdném lešení způsobené nedostatečně poučeným zaměstnancem (celý článek ZDE). Článek ukazuje nejen na potřebu zaškolení pracovníků o správné manipulaci s lešením, ale také nepodcenění ostatních ochranných prvků jako je zábradlí. Závěr z článku je zřejmý „při přemisťování pojízdného lešení je kategoricky zakázáno přemisťovat lešení, když se na něm nacházejí pracovníci, jiné osoby nebo materiál.“

 

Bylo by bezpečnost možné zvýšit zavedením certifikace dle systému ISO? V tomto případě lze předpokládat pozitivní efekt spíše u větších společností. V případě společností menších by se při zavedení ISO mohlo objevit více komplikací než užitku. Bezpečnost lešení v ČR lze dle názoru autorky považovat za poměrně vysokou. Ne všude je však na bezpečnost na lešení dbán takový důraz jako v České republice. Zde uvádíme dvě možná až úsměvné možnosti použití lešení, se kterými jsme se setkali v Istanbulu. Na obou obrázcích si prosím povšimněte množství použitých podlážek :) Feel to be free :) (V případě využití služeb společnosti ELPA se samozřejmě můžete spolehnout na kvalitní provedení :), proto nás neváhejte kontaktovat.

Bezpečnost na lešení      Bezpečnost na lešení


SEO webu sledují SEO nástroje